IT One s.r.o.

Automation & more

Kontakt:
info@it-one.cz

Reference IT One s.r.o.

Enpeka a.s. (2)

Jednoduché dávkovací centrum mouky a vody pro pekárnu Enpeka a.s. Žďár nad Sázavou. Dávkování mouky z více zdrojů. Kompletní náhrada a přepojení ovládacího PLC. Využití stávajících prvků. Elektro připojení nových prvků. Sběr a zpracování provozních dat.

Více

Enpeka a.s.

Rekonstrukce a rozšíření moučného hospodářství pekárny Enpeka a.s. Žďár nad Sázavou. Pneumatická doprava mouky z více zdrojů do více cílů. Kompletní náhrada a přepojení ovládacího PLC. Využití stávajících prvků. Elektro připojení nových prvků. Sběr a zpracování provozních dat.

Více

FrostFood a.s.

Moučné hospodářství a jednoduché dávkovací centrum pro FrostFood a.s. Pneumatická doprava mouky z více zdrojů do více cílů. Sběr a zpracování provozních dat. Tři jednoduchá dávkovací centra mouky.

Více

Synthesia, a.s.

Rekonstrukce systému regulace teploty a vlhkosti uvnitř chemické laboratoře pro Synthesia, a.s. Pardubice. Kompletní náhrada a přepojení ovládacího PLC. Regulace teploty a vlhkosti za pomoci PID regulátoru. Vizualizace systému pomocí PLC webserveru. Sběr a zpracování provozních dat (data ke stažení na webserveru). Sběr dat pomocí systému Reliance.

Více

Jifeng Automotive Interior CZ s.r.o.

Linka pro ruční kompletaci hlavových opěrek do aut se sledováním vyráběného kusu pomocí nosiče s čárovým kódem. Komunikace se snímači čárových kódů. Komunikace s tiskárnou štítků. Recepturní systém. Sledovací buffer nosičů čárových kódů.

Více

MSV System CZ s.r.o. (2)

Pracoviště pro montáž trubek pomocí automatického šroubováku. Obsahuje také tiskárnu pro potisk trubek. Komunikace s elektrickým montážním systémem Atlas Copco přes Profinet. Komunikace s tiskárnou Linx CIJ. Vzdálená podpora zákazníkovy do Ruska.

Více

Denso Manufacturing Czech s.r.o. (5)

Přídavná robotická buňka, která nahrazuje operátora pro stroj externí firmy. Komunikace s robotem DENSO Robotics přes Ethernet/IP. Recepturní systém. Komunikace s původním strojem.

Více

Denso Manufacturing Czech s.r.o. (4)

Systém dopravníků sestávající celkem ze 7 částí, kde každou ovládá vlastní PLC modul. Sběrný displej komunikující se všemi PLC. Rozpoznávání přepravovaného dílu pomocí kamerového senzoru. Komunikace se stroji, které dopravníky obsluhují. Recepturní systém.

Více

Denso Manufacturing Czech s.r.o. (3)

Otočný stůl pro automatické krimpování víček modulátoru. Nastavení polohovacího modulu pro serva a servo-zesilovačů. Komunikace přes optická vlákna. Polohování dle zpětné vazby z enkodéru. Recepturní systém.

Více

Suchánek & Walraven s.r.o. (2)

Zařízení na montáž nožiček. Dodávka stroje “na klíč”. Využití externího zařízení, konkrétně automatického šroubováku od firmy Fiam Utensili Pneumatici S.p.A. Recepturní systém. Procesní vizualizace. Podpora a servis přes vzdálený přístup.

Více

Omega CZ spol s.r.o.

Pásový dopravník plechů osazovaných externím zařízením. Polohování dle zpětné vazby z enkodéru. Recepturní systém. Vizualizace linky na HMI.

Více

Suchánek & Walraven s.r.o. (1)

Upínací zařízení pro svařovací stanici. Ovládání pneuventilů. Volitelné nastavení koncových čidel pneuventilů v recepturách. Recepturní systém. Využití I/O systému Turck. Vizualizace koncových čidel na HMI. Podpora a servis přes vzdálený přístup.

Více

ErpekoTrade a.s.

Asistent osazovaní klonků těsta na pečící plechy. Prototyp zařízení. Polohování dle zpětné vazby z enkodéru. Regulace rychlosti. Laserové měření vzdálenosti Sick DT50. Recepturní systém. Procesní vizualizace.

Více

Denso Manufacturing Czech s.r.o. (2)

Zařízení pro řazení trubek kondenzátoru pro klimatizační jednotku. Prototyp zařízení. Nastavení polohovacího modulu pro serva a servo-zesilovačů. Komunikace přes optická vlákna. Polohování dle zpětné vazby z enkodéru. Využití synchronního pohybu dvou serv, kde závislá osa se pohybuje podle vačkové charakteristiky. Recepturní systém.

Více

AGC Automotive Americas

Linka pro kompletaci dvouvrstvého autoskla. Součástí myčka a chladící zařízení. Oživováno v USA. Komunikace s robotickým pracovištěm před linkou. Regulace teploty vody v mycím zařízení a teploty vzduchu v chladícím zařízení. Trasování pohybu skla linkou. Vizualizace trasování na HMI. Recepturní systém s možností uložení až 10 000 receptů. Volba receptu prováděna vzdáleně z jiného pracoviště. […]

Více

Hruška, spol. s.r.o.

Asistent osazovaní tří patrové pece na chléb. Komunikace s kynárnou a pecí. Low cost polohování pomocí frekvenčních měničů. Procesní vizualizace pohybu součástí. Podpora a servis přes vzdálený přístup.

Více

Denso Manufacturing Czech s.r.o. (1)

Stanice pro kompletaci kondenzátoru klimatizační jednotky. Komunikace s 5 robotickými rameny. Komunikace s kamerovými senzory. Využití polohovacího modulu pro serva a servo-zesilovačů. Komunikace přes optická vlákna. Polohování dle enkodéru.  Ovládání pneuventilů. Využití a nastavení I/O systému Wago. Trasování pohybu výrobku linkou. Vizualizace na 7 HMI. Recepturní systém.

Více

Dávkovací centrum – Dzeržinsk RU

Dvojité dávkovací centrum pro hnětač těsta. Oživováno v Ruské federaci. Přesné měření hmotnosti dávkovaných surovin. Dávkování surovin v technologicky správném pořadí. Měření spotřeby materiálu. Recepturní systém. Vizualizace na HMI. Komunikace s hnětačem, surovinovým hospodářstvím a moučným hospodářstvím. Podpora a servis přes vzdálený přístup.

Více

Moučné hospodářství – Dzeržinsk RU

Pneumatická doprava mouky. Oživováno v Ruské federaci. Plně automatická doprava mouky. Analogové měření hmotnosti. Ovládání pneu ventilů. Komunikace s dávkovacím centrem pro hnětač. Vizualizace na HMI. Podpora a servis přes vzdálený přístup.

Více

Surovinové hospodářství – Dzeržinsk RU

Výroba roztoků a správné udržovaní surovin. Oživováno v Ruské federaci. Plně automatické přečerpávání z před zásobníků do zásobníků. Regulace teploty vody a droždí. Ovládání pneuventilů. Využití I/O systému. Komunikace s dávkovacím centrem pro hnětač. Vizualizace na HMI. Podpora a servis přes vzdálený přístup.

Více

Tevco s.r.o.

Počítadlo přepravek pečiva. Procesní vizualizace. Komunikace s PC, které slouží jako úložiště pro počítadlo.

Více

Stant Manufacturing s.r.o.

Silový ohýbač materiálu. Ovládání pneuventilů SMC. Nastavení bezpečnostního relé.

Více

MSV System CZ s.r.o.

Automatizované pracoviště koncovacího stroje. Komunikace s robotickým ramenem. Procesní vizualizace.

Více