IT One s.r.o.

Webové stránky IT one s.r.o.

Kontakt:
info@it-one.cz

Suchánek & Walraven s.r.o. (1)

Upínací zařízení pro svařovací stanici. Ovládání pneuventilů. Volitelné nastavení koncových čidel pneuventilů v recepturách. Recepturní systém. Využití I/O systému Turck. Vizualizace koncových čidel na HMI. Podpora a servis přes vzdálený přístup.

Více

Hruška, spol. s.r.o.

Asistent osazovaní tří patrové pece na chléb. Komunikace s kynárnou a pecí. Low cost polohování pomocí frekvenčních měničů. Procesní vizualizace pohybu součástí. Podpora a servis přes vzdálený přístup.

Více

Dávkovací centrum – Dzeržinsk RU

Dvojité dávkovací centrum pro hnětač těsta. Oživováno v Ruské federaci. Přesné měření hmotnosti dávkovaných surovin. Dávkování surovin v technologicky správném pořadí. Měření spotřeby materiálu. Recepturní systém. Vizualizace na HMI. Komunikace s hnětačem, surovinovým hospodářstvím a moučným hospodářstvím. Podpora a servis přes vzdálený přístup.

Více

Moučné hospodářství – Dzeržinsk RU

Pneumatická doprava mouky. Oživováno v Ruské federaci. Plně automatická doprava mouky. Analogové měření hmotnosti. Ovládání pneu ventilů. Komunikace s dávkovacím centrem pro hnětač. Vizualizace na HMI. Podpora a servis přes vzdálený přístup.

Více

Surovinové hospodářství – Dzeržinsk RU

Výroba roztoků a správné udržovaní surovin. Oživováno v Ruské federaci. Plně automatické přečerpávání z před zásobníků do zásobníků. Regulace teploty vody a droždí. Ovládání pneuventilů. Využití I/O systému. Komunikace s dávkovacím centrem pro hnětač. Vizualizace na HMI. Podpora a servis přes vzdálený přístup.

Více

Stant Manufacturing s.r.o.

Silový ohýbač materiálu. Ovládání pneuventilů SMC. Nastavení bezpečnostního relé.

Více

MSV System CZ s.r.o.

Automatizované pracoviště koncovacího stroje. Komunikace s robotickým ramenem. Procesní vizualizace.

Více