IT One s.r.o.

Webové stránky IT one s.r.o.

Kontakt:
info@it-one.cz

Jifeng Automotive Interior CZ s.r.o.

Linka pro ruční kompletaci hlavových opěrek do aut se sledováním vyráběného kusu pomocí nosiče s čárovým kódem. Komunikace se snímači čárových kódů. Komunikace s tiskárnou štítků. Recepturní systém. Sledovací buffer nosičů čárových kódů.

Více

Suchánek & Walraven s.r.o. (2)

Zařízení na montáž nožiček. Dodávka stroje “na klíč”. Využití externího zařízení, konkrétně automatického šroubováku od firmy Fiam Utensili Pneumatici S.p.A. Recepturní systém. Procesní vizualizace. Podpora a servis přes vzdálený přístup.

Více

Omega CZ spol s.r.o.

Pásový dopravník plechů osazovaných externím zařízením. Polohování dle zpětné vazby z enkodéru. Recepturní systém. Vizualizace linky na HMI.

Více

Suchánek & Walraven s.r.o. (1)

Upínací zařízení pro svařovací stanici. Ovládání pneuventilů. Volitelné nastavení koncových čidel pneuventilů v recepturách. Recepturní systém. Využití I/O systému Turck. Vizualizace koncových čidel na HMI. Podpora a servis přes vzdálený přístup.

Více

ErpekoTrade a.s.

Asistent osazovaní klonků těsta na pečící plechy. Prototyp zařízení. Polohování dle zpětné vazby z enkodéru. Regulace rychlosti. Laserové měření vzdálenosti Sick DT50. Recepturní systém. Procesní vizualizace.

Více

Stant Manufacturing s.r.o.

Silový ohýbač materiálu. Ovládání pneuventilů SMC. Nastavení bezpečnostního relé.

Více

MSV System CZ s.r.o.

Automatizované pracoviště koncovacího stroje. Komunikace s robotickým ramenem. Procesní vizualizace.

Více