IT One s.r.o.

Webové stránky IT one s.r.o.

Kontakt:
info@it-one.cz

Jifeng Automotive Interior CZ s.r.o.

Linka pro ruční kompletaci hlavových opěrek do aut se sledováním vyráběného kusu pomocí nosiče s čárovým kódem. Komunikace se snímači čárových kódů. Komunikace s tiskárnou štítků. Recepturní systém. Sledovací buffer nosičů čárových kódů.

Více

MSV System CZ s.r.o. (2)

Pracoviště pro montáž trubek pomocí automatického šroubováku. Obsahuje také tiskárnu pro potisk trubek. Komunikace s elektrickým montážním systémem Atlas Copco přes Profinet. Komunikace s tiskárnou Linx CIJ. Vzdálená podpora zákazníkovy do Ruska.

Více

Suchánek & Walraven s.r.o. (2)

Zařízení na montáž nožiček. Dodávka stroje “na klíč”. Využití externího zařízení, konkrétně automatického šroubováku od firmy Fiam Utensili Pneumatici S.p.A. Recepturní systém. Procesní vizualizace. Podpora a servis přes vzdálený přístup.

Více

Omega CZ spol s.r.o.

Pásový dopravník plechů osazovaných externím zařízením. Polohování dle zpětné vazby z enkodéru. Recepturní systém. Vizualizace linky na HMI.

Více

Suchánek & Walraven s.r.o. (1)

Upínací zařízení pro svařovací stanici. Ovládání pneuventilů. Volitelné nastavení koncových čidel pneuventilů v recepturách. Recepturní systém. Využití I/O systému Turck. Vizualizace koncových čidel na HMI. Podpora a servis přes vzdálený přístup.

Více

ErpekoTrade a.s.

Asistent osazovaní klonků těsta na pečící plechy. Prototyp zařízení. Polohování dle zpětné vazby z enkodéru. Regulace rychlosti. Laserové měření vzdálenosti Sick DT50. Recepturní systém. Procesní vizualizace.

Více

Hruška, spol. s.r.o.

Asistent osazovaní tří patrové pece na chléb. Komunikace s kynárnou a pecí. Low cost polohování pomocí frekvenčních měničů. Procesní vizualizace pohybu součástí. Podpora a servis přes vzdálený přístup.

Více

Dávkovací centrum – Dzeržinsk RU

Dvojité dávkovací centrum pro hnětač těsta. Oživováno v Ruské federaci. Přesné měření hmotnosti dávkovaných surovin. Dávkování surovin v technologicky správném pořadí. Měření spotřeby materiálu. Recepturní systém. Vizualizace na HMI. Komunikace s hnětačem, surovinovým hospodářstvím a moučným hospodářstvím. Podpora a servis přes vzdálený přístup.

Více

Moučné hospodářství – Dzeržinsk RU

Pneumatická doprava mouky. Oživováno v Ruské federaci. Plně automatická doprava mouky. Analogové měření hmotnosti. Ovládání pneu ventilů. Komunikace s dávkovacím centrem pro hnětač. Vizualizace na HMI. Podpora a servis přes vzdálený přístup.

Více

Surovinové hospodářství – Dzeržinsk RU

Výroba roztoků a správné udržovaní surovin. Oživováno v Ruské federaci. Plně automatické přečerpávání z před zásobníků do zásobníků. Regulace teploty vody a droždí. Ovládání pneuventilů. Využití I/O systému. Komunikace s dávkovacím centrem pro hnětač. Vizualizace na HMI. Podpora a servis přes vzdálený přístup.

Více

Stant Manufacturing s.r.o.

Silový ohýbač materiálu. Ovládání pneuventilů SMC. Nastavení bezpečnostního relé.

Více

MSV System CZ s.r.o.

Automatizované pracoviště koncovacího stroje. Komunikace s robotickým ramenem. Procesní vizualizace.

Více